Koç Holding Bayan Teknoloji Girişimcilerini Destekleyecek

OYA ÜNLÜ KIZIL: “KADINLARIN KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR VE MAHZURLARIN AŞILMASINDA ÖZEL DAL KİLİT ROL OYNUYOR.”

“Uluslararası Bilimde Bayan ve Kız Çocukları Günü” hasebiyle düzenlenen global aktiflikte konuşan Koç Holding Dış ilgiler ve Kurumsal İrtibat Yöneticisi Oya Ünlü Kızıl, bayanların yönettiği teknoloji teşebbüslerine yönelik yeni bir dayanak programını hayata geçirdiklerini açıkladı. Oya Ünlü Kızıl, “İlerleme kaydetmeye yönelik tüm uğraşlara karşın bayanlar hala zorluklar ve pürüzlerle karşılaşıyor. Özel bölüm bu sıkıntıların tahlilinde kilit rol oynuyor. Büyük çaplı toplumsal değişimler, kesimler ortası geniş bir uyum gerektiriyor. Farklı paydaşlar ile birebir sorunun tahlili üzerine iş birliği yapıldığında kolektif tesirin mümkün olduğuna inanıyoruz. Teknoloji ve inovasyondaki cinsiyet uçurumunu kapatmak üzere bayanların liderlik ettiği teşebbüsleri desteklemek hedefiyle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi (KWORKS) ile ortak uğraş göstermemiz, bu alandaki iş birliklerinin hoş bir örneği. ‘BOOST: Bayan Teknoloji Girişimcileri Programı’ ismini verdiğimiz yeni programımızı geçtiğimiz günlerde duyurduk. Tüm kesimlerden, bayanlar tarafından yönetilen; bilim, teknoloji ve inovasyona dayalı teşebbüslere davette bulunacağız. Liderlik, iş geliştirme ve teşebbüs mentörlüğü ile birlikte mana yaratma ve davranışsal içgörü eğitimleri de sunarak fikirlerinin tesir gücünü en üst düzeye çıkaracağız. Bayanların liderliğinde geliştirilen daha fazla inovasyon fikrinin, fikir etabından somut esere dönüşmesi ve gelir elde edilebilen yeni bir iş modeline dönüşmesi emeliyle iş ortaklarımız ile birlikte kaynaklarımızı en üst seviyede kullanacağız” dedi.

Birleşmiş Milletler Bayan Birimi’nin Kuşaklar Uzunluğu Eşitlik Forumu kapsamında faaliyetlerini sürdüren Teknoloji ve İnovasyonda Hareket Kümesi, 11 Şubat Milletlerarası Bilimde Bayan ve Kız Çocukları Günü münasebetiyle çevrimiçi bir aktiflik düzenledi.

Cartier Bayan İnisiyatifi Global Program Yöneticisi Wingee Sampaio’nun moderatörlüğünü yaptığı panelin özel bölüm ve kamu ortasındaki diyalog kısmına; Koç Holding Dış Bağlantılar ve Kurumsal İrtibat Yöneticisi Oya Ünlü Kızıl ile Finlandiya Endüstriyel İştirak Fonu Finnfund’ın Tesir ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi Kaisa Alavuotunki katıldı. Panelde, STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimi almaktan, teknoloji ve inovasyon alanlarında çalışmaya, teşebbüsçü olmaya ve liderlik üstlenmeye kadar her evrede bayanların ve kız çocuklarının karşılaştığı pürüzler ve çıktıkları yolda devam etmeleri için atılması gereken adımlar konuşuldu.

“İlerleme kaydetmeye yönelik tüm eforlara karşın bayanlar hala zorluklar ve pürüzlerle karşılaşıyor. STEM eğitimi alan kız çocukları ve bayanlar; mesleklerine STEM alanında devam edenler, liderlik durumlarına gelenler ve hatta bu alanda kendi işlerini kuranlar… Yükselen her bir basamakta bayan sayısı daha da azalıyor” diyen Oya Ünlü Kızıl, özel bölümün bu hususta oynadığı kilit rolü 3 başlıkta şöyle anlattı: “İlk olarak, kurum kültürü son derece ehemmiyet taşıyor. Türkiye’nin en büyük şirketler Topluluğu olarak, güç, otomotiv, güçlü tüketim ve finans üzere toplumsal cinsiyete dayalı kalıp yargıların yer aldığı erkek hâkim bölümlerde faaliyet gösteriyoruz. Münasebetiyle kalıp yargıları gaye almak bizim için her vakit çok kıymetli oldu. Çalışma arkadaşlarımız, bayilerimiz ve tedarikçilerimize yönelik geliştirdiğimiz toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri ile bugüne kadar 100 binden fazla bireye ulaştık, kurum kültürünün eşitlikçi bir yapıya kavuşması için birçok faaliyeti birebir anda hayata geçirdik. Bununla birlikte, ekosistemimizdeki bayanların güçlenmesi hedefiyle takviye sistemlerine yatırım yapıyor, mühendislik ve teknoloji alanlarında çalışan bayanlara yönelik mentörlük programlarını hayata geçiriyoruz.”

Bu alanda gaye belirlemenin kıymetine dikkat çeken Oya Ünlü Kızıl, kelamlarına şöyle devam etti: “Geçtiğimiz yıl başlayan Jenerasyonlar Uzunluğu Eşitlik Forumu seyahatimiz doğrultusunda, farklı bölümlerin gereksinimlerine, iç ve dış paydaşlara yönelik özgün amaçlar üzerinde çalıştık. Kurum içinde, şirketlerimizin STEM alanlarında çalışan bayan oranlarına baktık. Sıkıntıları tanımlamak ve bu oranları artırmak üzere yeni stratejiler geliştirdik. Önümüzdeki günlerde Topluluk Şirketlerimiz ile birlikte bayanların ve kız çocuklarının, inovasyon ve teknoloji alanında güçlenmesi için ölçülebilir ve rakamsal gayeler ile kapsayıcı halde taahhütlerde bulunmaya hazırlanıyoruz. Eşzamanlı olarak Topluluk içi belirlediğimiz gayeler ve kapsamlı toplumsal programlar ile bütüncül bir yaklaşımla ilerliyor; sivil toplum ve kamu kuruluşları ile birlikte çalışarak özel programlar tasarlıyoruz. Bu programlar ile kız çocuklarına ve bayanlara ulaşarak onları bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki seyahatlerinde cesaretlendirmeyi ve desteklemeyi hedefliyoruz.”

Özel kesim ve kamu iş birliğinin bilimde bayan ve kız çocuklarına nasıl yeni fırsatlar yaratabileceğinin sorulması üzerine Oya Ünlü Kızıl şöyle karşılık verdi: “Son 15 yıl Ulusal Eğitim Bakanlığı ile birlikte mesleksel eğitimin kıymetine yönelik Meslek Lisesi Memleket Sorunudur diyerek savunuculuk yaptık. Son olarak, kız ve erkek çocuklarının 21’inci yüzyıl marifetlerine sahip olması hedefiyle kapsamlı bir programı hayata geçirdik. Farklı kentlerde 17 laboratuvar açtık, 3.500 kız çocuğuna burs verdik, dal önderleri ile mentörlük programları düzenledik ve öğrencilerin yüzde 75’inden fazlasını staj programlarımıza kaydettik. Teknik mesleklerde toplumsal cinsiyete dayalı kalıp yargıların ortadan kaldırılmasının ehemmiyetine dikkat çektik ve kız çocuklarını STEM alanlarını seçerek teknisyen olmaları için motive ettik.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir