İklim Şurası’nda Kömürden Çıkış Yok


Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Konya’da düzenlenen ve geçtiğimiz hafta sonu tamamlanan İklim Şurası’nın sonuç bildirgesinde“Kömürden Çıkış” kararına yer verilmedi. TEMA Vakfı, Şura açılışında gençlerin bildirisi ve kurul toplantılarında sivil toplum kuruluşlarının talepleri içerisinde de yer alan kararın sonuç bildirgesinden çıkarılmasını, gelecek kuşakların ekolojik haklarının göz arkası edilmesi olarak kıymetlendirdi.

Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Konya’da düzenlenen Türkiye’nin birinci İklim Şurası, TEMA Vakfı’nın da ortalarında bulunduğu akademi, endüstrici ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinin iştirakiyle tamamlandı. İklim krizi ile iklim krizinden kaynaklı afetlere direnci ölçmek ve İklim Yasası’nı çıkarmak hedefiyle düzenlenen Şura’dan çıkan sonuç bildirgesi, farklı taleplerin karşılanmaması nedeniyle telaşlara yol açtı. TEMA Vakfı, komitelerin birinci gününden itibaren iklim krizine yönelik ortak telaşların farklı kuruluşlarca lisana getirilmesine karşın, Şura’nın 4. gününde sırf sanayicilerin, bakanlıklardan temsilcilerin ve akademisyenlerin yer aldığı yuvarlak masa toplantılarından çıkan sonuç bildirgesinde bu korkulara yönelik tedbirlere yer verilmediğine dikkat çekti.

Kömürden çıkış planının bugünden başlanarak yapılması taleplerini Şura’daki komitelerde birkaç defa ilettiklerini de söz eden TEMA Vakfı İdare Konseyi Lideri Deniz Ataç; “Ancak gençlerin de talepleri olan kömürden çıkışın yuvarlak masada endüstriciler tarafından veto edilmesiyle sonuç bildirgesinden çıkarılmasını, gelecek jenerasyonların ekolojik haklarının göz arkası edilmesi olarak kıymetlendiriyoruz. İklim güvenliği ve besin teminatı bulunmayan bir Türkiye, gençlerimizin hak ettiği bir Türkiye değildir. Afetlerden, göçlerden ve kıtlıktan etkilenebilirliği yüksek, kırılgan bir Türkiye yerine iklim güvenliği olan bir Türkiye görmek istiyoruz. Bu sebeple binlerce genç gönüllüsü olan bir STK olarak İklim Yasası’nda gençlerimizin ve gelecek taleplerinin önceliklendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

İklim Yasası üzere kapsamlı bir bahsin sırf bir aylık komite toplantıları ve bir haftalık şurayla ele alınıyor olmasının kaygılara sebep olduğunu belirten Deniz Ataç, 28 Şubat’ta yayımlanan IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) Çalışma Kümesi II’nin Altıncı Kıymetlendirme Devri (AR6), “İklim Değişikliği 2022: Tesirler, Ahenk ve Kırılganlık” raporuna da dikkat çekti. Ataç; “Raporda, insan faaliyetleri kaynaklı sera gazı salımlarının neden olduğu iklim değişikliğinin, insan refahı ve gezegenin sıhhati için bir tehdit oluşturduğu açıkça söz ediliyor. Birebir vakitte iklim hareketinde daha fazla gecikmenin, yaşanabilir bir geleceği garanti altına almak için az kalan vaktin uygunca daralmasına ve iklim inançlı gelecek fırsatının kaçırılmasına neden olacağına dikkat çekiliyor” diyerek rapor bulgularının iklim krizine yönelik siyasetleri belirlerken göz önünde bulundurulacağını umduklarını lisana getirdi.

TEMA Vakfı, yaşanabilir bir gelecek için İklim Yasası’nda olması gerekenlerin listesini ise biçimde sıraladı:

  • Kömürden çıkış planının bugünden başlanarak yapılması, 2030’a kadar kömürden çıkışın hedeflenmesi ve bu gayeye istinaden yeni kömür yatırımlarının yapılmaması,
  • Adil geçiş ekseninde, maden ve termik santrallerde çalışan işçilerin iş garantisinin sağlanarak dönüşüm planlarının başlatılması,
  • Elektrik üretiminde yenilenebilir gücün hissesinin artırılması, yenilenebilir güç kooperatiflerinin mevzuatının kolaylaştırılması ve kooperatiflerin desteklenmesi,
  • Yenilenebilir güç hissesinin artırılması için geliştirilen siyasetlerin; ekolojik haklar öncelikli olarak, yereldeki insanların haklarını önceleyerek planlanması,
  • Arazi kullanım planlarının yapılarak orman, mera ve tarım alanlarında arazi kullanım değişikliğini kolaylaştıran mevzuat hususlarının değiştirilmesi,
  • Arazi onarımının ve toprak muhafaza çalışmalarının desteklenmesi,
  • Tahrip edilmiş alanların Birleşmiş Milletler 10 yıllık Ekosistem Onarımı Aksiyonu kapsamında onarımlarının hızlanması, arazi tahribatı dengelenmesi konusunda kaynak artırılması,
  • Biyolojik çeşitliliği yüksek, lokal endemiklerin ve kuşağı tehlike altında olan tiplerin bulunduğu alanların müdafaa alanlarına dahil edilmesi,
  • Doğal alanların ve marjinal tarım topraklarının dışında kalan tarım alanlarının, madencilik ya da güç üretimi üzere faaliyetler için kullanılmasının önüne geçilmesi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.