Beyin Tümörünün 10 Kıymetli Belirtisi

Son yıllarda etrafımızda giderek daha sık duyar ve karşılaşır olduğumuz beyin tümörü teknolojideki gelişmeler ve tabiplerin deneyimi sayesinde artık çarçabuk erken teşhis edilebilir bir hastalık haline geldi. Fakat beyin tümörünün birtakım kıymetli belirtileri gerek toplumsal farkındalık olmadığı, gerekse pandemi sürecinde hastaneye gitme telaşıyla ihmal edildiği için tümörün ileri safhalarında karşılaşılmasına neden olabiliyor. Acıbadem Maslak Hastanesi Beyin ve Hudut Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Bozkurt “Ülkemizde her yıl yaklaşık 17.000 kişi yeni beyin tümörü tanısı alıyor. İki yılı aşkın müddettir maruz kaldığımız ve devam etmekte olan Covid-19 pandemisinde nörolojik belirti ve bulgulara sahip olan hastaların tedavide muhtemel gecikmeleri, çok ağır sonuçlara yol açabileceğinden şikayetleri göz arkası etmemek ve gecikmeden tabibe başvurmak hayati kıymet taşıyor” diyor. Beyin ve Hudut Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Bozkurt, beyin tümörünün ihmale gelmez 10 değerli belirtisini anlattı, değerli ikazlar ve tekliflerde bulundu.

İki yılı aşkın müddettir tesirini devam ettiren yüzyılın salgın hastalığı Covid-19; baş ağrısı başta olmak üzere baş dönmesi, bulantı, kusma, konsantrasyon zahmeti, uykusuzluk ve şuur seviyelerinde değişiklik üzere birçok nörolojik probleme yol açıyor. Salgının başlangıcından bu yana hastaların üçte birinden fazlasında nörolojik belirti ve bulgular görüldüğünü belirten Acıbadem Maslak Hastanesi Beyin ve Hudut Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Bozkurt “Bu tip hafif nörolojik belirti ve bulgularla hastaneye başvuran hastaların dikkatli bir formda ve bu şikayetlerin tıpkı vakitte beyin tümörüyle de bağlantılı olabileceği göz arkası edilmeden kıymetlendirilmesi çok önemlidir” diyor. Günümüzde görülme sıklığı giderek artan beyin tümörüne yönelik klinik ve deneysel araştırmalar; tümörlerin gelişiminde yanlış kodlanan birtakım genlerin ve proteinlerin faal rol oynadığını gösterirken Prof. Dr. Gökhan Bozkurt “Radyasyon ve kanserojen kimyasallar üzere kimi etkenler de beyin tümörü oluşumunu kolaylaştırıyor. Ayrıyeten bir kısım beyin tümörlerinin oluşumunda ailesel geçiş eğiliminin olduğu gözlenmektedir” diye konuşuyor.

Farklı ve yeni tedavi cinsleri gelişiyor

Ülkemizde son yıllarda beyin ve hudut cerrahisi alanında gerek doktorların deneyimi, gerekse yeni tıbbi teknolojiler sayesinde teşhis ve tedavide son derece kıymetli gelişmeler sağlandığını belirten Prof. Dr. Gökhan Bozkurt şu bilgileri veriyor: “Özellikle beyin tümörlerinin oluşumu sırasında tümörlerin kullandığı yollar hakkında bilgilerin daha da artması ve burada faal olan anahtar gen ve proteinlerin bilinmesi ve moleküler değişiklikleri ortaya koyan bir grup biyo-işaretleyicilerden yararlanılması beyin tümörü teşhis ve tedavisinde çok kıymetli gelişmelere yol açtı. Bu bağlamda geliştirilen maksada yönelik, olağan dokuya ziyan vermeden yalnızca tümör denilen ziyanlı dokulara tesir eden akıllı ilaçların geliştirilmesi sağlandı. Beyin tümörü ön tanısı alan hastalarda tümör radyolojik olarak ister düzgün huylu olsun ister makûs huylu olsun öncelikli tedavinin belirlenmesi gerekir. Günümüzde artık ister yeterli huylu ister makus huylu olsun beyin tümörlerin tedavisinde cerrahi tedavi çoğunlukla öncelikli olarak kabul edilen yaklaşım biçimidir. Bilhassa bu tümörlerin tam ya da tama yakın çıkarılması ile hastalarımız için uzun ve sağlıklı bir hayat sağlanmaktadır.”

Akıllı ilaçlar başarıyı artırdı

Beyin tümörünün cerrahi tedavisinde belirleyici olan faktörleri ‘tümörün cinsi ve iyi-kötü huylu manzarasının olması, yerleşim yeri, büyüklüğü, hastanın yaşı, hastanın genel durumu ve performansı, hastanın nörolojik durumu, tümörün hayatı tehdit etme durumu ve hastanın operasyon kararını etkileyebilecek derecede ek sistemik sorunların olup olmaması’ olarak açıklayan Prof. Dr. Gökhan Bozkurt “İyi huylu tümörlerin bir kısmında makus huylu tümörlerin ise tamamına yakın bir kısmında özel bir neden olmadıkça cerrahi tedaviye ek olarak radyoterapi ve kemoterapi verilmektedir. Ayrıyeten günümüzde düzgün huylu tümörlerin bir kısmında ve makus huylu tümörlerin tamamında cerrahi tedavi sonrası lokal radyoterapi uygulamalarının sonuçları bizleri epey memnun etmektedir. Ayrıyeten cerrahi tedavi sonrası çıkarılan tümör alanına uygulanan yeni metotlar ile yan tesirler azaltılırken bir yandan da tedavi aktifliği değerli ölçüde artırılmaktadır. Onkoloji alanında son yıllarda geliştirilen amaca yönelik akıllı ilaçlar beyin tümörü tedavisinde yeni umutların oluşmasına yol açmıştır. Çok yakın periyoda kadar kullanılan fakat beyin tümörünün tedavisinde pek yararı olmayan kemoterapi ilaçlarının yarattığı olumsuzluk, şimdilerde amaca yönelik akıllı ilaçlarla ortadan kalkmış ve birebir vakitte akıllı ilaçlar yapılan ameliyat ve ameliyat sonrası uygulanan radyoterapinin muvaffakiyet talihini artırmıştır” diyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir